Všeobecné obchodní podmínky


Tyto podmínky upravují vaše používání našich webových stránek. Před použitím této webové stránky si prosím přečtěte tyto podmínky v plném rozsahu. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky. Vaše další používání této webové stránky potvrzuje váš souhlas s těmito podmínkami.

Přístup na webové stránky

1.1 Pro používání většiny částí tohoto webu není nutné se u nás registrovat. Určité oblasti této webové stránky však budou přístupné pouze v případě, že jste se zaregistrovali.

Použití webových stránek

1.2 Tato webová stránka může být používána pro vaše soukromé účely a v souladu s těmito podmínkami.

1.3 Materiál z této webové stránky můžete tisknout a stahovat za předpokladu, že nebudete upravovat nebo reprodukovat žádný obsah bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Provozní doba webu

1.4 Přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že tato webová stránka bude v provozu po celý den, každý den. Příležitostně však mohou technické problémy vést k výpadkům, a proto neneseme odpovědnost, pokud bude tato webová stránka kdykoli nedostupná.

1.5 Je-li to možné, vždy se snažíme předem upozornit na problémy s údržbou, které mohou vést k výpadkům webových stránek, ale nejsme povinni takové upozornění poskytovat.

Materiál poskytl návštěvník

1.6 Jakýkoli materiál, který návštěvník této webové stránky odešle nebo odešle na tuto webovou stránku, bude považován za nechráněný a nedůvěrný. Jsme oprávněni kopírovat, zveřejňovat, distribuovat nebo používat k jinému účelu, který považujeme za vhodný, veškerý materiál, který nám byl poskytnut, s výjimkou osobních údajů, na jejichž použití se vztahují naše zásady ochrany osobních údajů.

1.7 Při používání této webové stránky nesmíte posílat ani odesílat na tuto stránku nebo z této webové stránky žádný materiál:

(a) pro které jste nezískali všechny potřebné souhlasy;

b) který je diskriminační, obscénní, pornografický, pomlouvačný, může podněcovat rasovou nenávist, porušuje důvěrnost nebo soukromí, což může způsobit obtěžování nebo nepříjemnosti ostatním, podněcuje nebo představuje chování, které by bylo považováno za trestný čin, občanskoprávní odpovědnosti nebo je jinak v rozporu se zákonem ve Spojeném království;

(c) který je svou povahou škodlivý, včetně, bez omezení, počítačových virů, trojských koní, poškozených dat nebo jiného potenciálně škodlivého softwaru nebo dat.

1.8 Budeme plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem, který po nás bude vyžadovat zveřejnění totožnosti nebo jiných podrobností jakékoli osoby, která zveřejňuje materiál na této webové stránce v rozporu s odstavcem 1.7.

Odkazy na a z jiných webových stránek

1.9 Na této webové stránce můžete najít odkazy na webové stránky třetích stran. Poskytnutí odkazu na takovou webovou stránku neznamená, že tuto webovou stránku podporujeme. Pokud navštívíte jakoukoli webovou stránku prostřednictvím odkazu na této stránce, činíte tak na vlastní riziko.

1.10 Každá strana, která si přeje vytvořit odkaz na tuto webovou stránku, je oprávněna tak učinit za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené podmínky:

(a) nechcete naznačovat, že podporujeme služby nebo produkty jiné strany, pokud to s námi nebylo písemně dohodnuto;

(b) neuvádíte nepravdivě svůj vztah k těmto webovým stránkám; a

(c) webová stránka, ze které odkazujete na tuto webovou stránku, neobsahuje urážlivý nebo jinak kontroverzní obsah nebo obsah, který porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetí strany.

1.11 Odkazem na tuto webovou stránku v rozporu s odstavcem 1.10 nás odškodníte za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou této webové stránce v důsledku takového propojení.

Zřeknutí se odpovědnosti

1.12 I když podnikáme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, že informace na této webové stránce jsou vždy aktuální a přesné, nezaručujeme, že všechny materiály jsou přesné a aktuální.

1.13 Veškerý materiál obsažený na této webové stránce je poskytován bez jakékoli záruky nebo záruky jakéhokoli druhu. Materiál na této webové stránce používáte podle vlastního uvážení.

Vyloučení odpovědnosti

1.14 Nepřijímáme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které utrpíte v důsledku používání této webové stránky.

1.15 Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí, kterou nelze vyloučit, nebo podle práva Spojeného království.

Právo a jurisdikce

Tyto podmínky se řídí anglickým právem. Jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s těmito podmínkami bude podléhat výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Jste na správném místě?

Vyberte prosím obchod