Podmínky služby

Smluvní podmínky

-----

PŘEHLED

Tuto stránku provozuje Early Rider. Pojmy „my“, „nás“ a „náš“ na celém webu odkazují na Early Rider. Early Rider nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší „služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („smluvní podmínky“, „ Podmínky“), včetně dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem na naši webovou stránku nebo jejím použitím si pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat podmínkám služby. Na této stránce si můžete kdykoli přečíst nejnovější verzi podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ČÁST 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a udělili jste nám svůj souhlas s tím, aby kterýkoli z vašich nezletilých závislých osob mohl používat tyto stránky.
Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům ani nesmíte , při používání Služby porušovat jakékoli zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný destruktivní kód přírody.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ČÁST 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (kromě kreditní karty informace), mohou být přenášeny nekódovaně a zahrnují (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy zašifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby ani přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, jejímž prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného povolení.
Záhlaví použitá v této smlouvě jsou zahrnuta pouze pro pohodlí a nebudou omezit nebo jinak ovlivnit tyto Podmínky.

ČÁST 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ČÁST 5 – PRODUKTY

Některé produkty mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky naše produkty, které se objeví na prodejně. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů jakékoli osobě a zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu na tomto webu je neplatná tam, kde je to zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali splní vaše očekávání nebo že budou opraveny všechny chyby ve Službě.

ČÁST 6 – PŘESNOST ÚDAJE O FAKTURACI A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadány prodejci, přeprodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíme s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami poskytování nástrojů příslušným poskytovatelem třetích stran a souhlasíte s nimi.
V budoucnu můžeme také , nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webu (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto podmínkám služby.

ČÁST 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu mohou přesměrovat vás na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.< br data-mce-fragment="1">Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli weby třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ČÁST 9 – KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ SUBMISE

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, ohrožující , urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak závadné nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany , včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ČÁST 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ČÁST 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Příležitostně se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace obsahující typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, dopravy časy a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). .
Nezavazujeme se aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo znamenat, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ČÁST 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 – ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, aniž byste o tom byli informováni.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby poskytovány, jsou (kromě případů, kdy je výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.
V žádném případě nebudou Early Rider, naši ředitelé , úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí jsou odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení ušlý zisk, ušlý výnos, ušlé úspory, ztráta dat, náklady na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakékoli jinéprodukty získané pomocí služby nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku výsledek používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o jejich možnosti informován. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit Early Rider a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisté a zaměstnanci, bez újmy z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které zahrnují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práva třetí strany.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že se jakékoli ustanovení těchto podmínek služby prokáže jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ČÁST 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku neuspějete nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále odpovědní za všechny splatné částky do data ukončení včetně ; a/nebo vám v souladu s tím může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA

To, že neuplatníme nebo vymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody a komunikaci a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nelze vykládat proti straně, která je autorem návrhu.

ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony The Old Sawmill, Unit 1 Henley Enterprise Park Henley on Thames GB RG9 1UF.

ČÁST 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Můžete si prohlédnout nejaktuálnější verzi podmínek služby kdykoli na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ČÁST 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu info@earlyrider.com.

--------------------------------------

Jste na správném místě?

Vyberte prosím obchod