Regulamin konkursu


Peaty's Early Rider Bike CompetitionT i C's 

1 - Promotorem jest: Early RiderLtd, którego siedziba znajduje się pod adresem: Windmill Barn, Hampstead Farm, Binfield Heath, Henley nad Tamizą, RG9 4LG, Wielka Brytania.  

2 - Zawody są otwarte dla wszystkich z wyjątkiem pracowników firmy Early Rider Ltd i ich bliskich krewnych oraz wszystkich innych osób związanych z organizacją lub sędziowaniem zawodów.  

3 - Aby wziąć udział w tym konkursie, nie pobiera się opłaty startowej ani zakupu.  

  • Szczegóły konkursu można znaleźć na kontach Early Rider na Facebooku i Instagramie oraz Earlyrider.com 

4- Datą zamknięcia zgłoszeń będzie 1 maja 2022 r. Po tym terminie nie będą przyjmowane dalsze zgłoszenia do zawodów.  

5- Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia nieotrzymane z jakiegokolwiek powodu.  

6- Zasady konkursu i sposób uczestnictwa są następujące: Wystarczy wpisać swój adres e-mail, aby mieć szansę na wygraną.  

7- Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany konkursu oraz niniejszych warunków bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, niepokojów cywilnych lub wojskowych, siły wyższej lub jakiegokolwiek faktycznego lub przewidywanego naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji lub wszelkie inne wydarzenia pozostające poza kontrolą promotora. Wszelkie zmiany w konkursie będą zgłaszane uczestnikom tak szybko, jak to możliwe przez promotora.  

8- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne dane dotyczące nagrody dostarczone uczestnikowi przez jakąkolwiek osobę trzecią związaną z tym konkursem.  

9- Nagroda jest następująca:  

  • Nagroda jest podana i nie będą oferowane żadne gotówki ani inne alternatywy. Nagrody nie podlegają przeniesieniu. Nagrody podlegają dostępności i zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody inną o równoważnej wartości bez powiadomienia.  

10- Zwycięzcy zostaną wybrani za pomocą internetowego selektora losowego. Zwycięzca zostanie ogłoszony 1st maj 2022 

11- Zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem i/lub DM na Facebooku/Instagramie/lub e-mailem w ciągu 28 dni od daty zamknięcia. Jeśli ze zwycięzcą nie można się skontaktować lub nie odbierzesz nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do odebrania nagrody zwycięzcy i wybrania zwycięzcy zastępczego.  

12- Organizator powiadomi zwycięzcę, kiedy i gdzie można odebrać/dostarczyć nagrodę.  

13- Decyzja promotora we wszystkich sprawach związanych z konkursem będzie ostateczna i nie będzie wtrącana żadna korespondencja.  

14- Przystępując do tego konkursu, uczestnik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami.  

15- Konkurencja i niniejsze warunki podlegają prawu [angielskiemu], a wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów [Anglii].  

15- Zwycięzca wyraża zgodę na użycie swojego imienia i wizerunku we wszelkich materiałach reklamowych, a także na ich zgłoszenie. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawodawstwem dotyczącym ochrony danych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.  

16- Nazwisko zwycięzcy będzie dostępne 28 dni po dacie zamknięcia, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres:wick@earlyrider.com  

17- Zgłoszenie się do konkursu będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

18- Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem, Instagramem lub jakąkolwiek inną siecią społecznościową. Przekazujesz swoje dane firmieEarly Rider Ltd, a nie żadnej innej stronie.    

19 — Niektóre dodatkowe warunki:  

  • Early Rider Ltd ma prawo, według własnego uznania i w dowolnym czasie, do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków, taka zmiana wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.  
  • Early Rider Ltd zastrzega sobie również prawo do anulowania zawodów, jeśli zaistnieją okoliczności poza jego kontrolą.

Czy jesteś we właściwym miejscu?

Wybierz sklep