Zasady i Warunki


Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami w całości przed skorzystaniem z tej witryny. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie korzystaj z tej witryny. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej potwierdza akceptację tych warunków.

Dostęp do strony internetowej

1.1 Rejestracja u nas nie jest konieczna, aby korzystać z większości części tej witryny. Jednak poszczególne obszary tej witryny będą dostępne tylko po zarejestrowaniu się.

Korzystanie ze strony internetowej

1.2 Niniejsza strona internetowa może być używana do Twoich prywatnych celów i zgodnie z niniejszymi warunkami.

1.3 Możesz drukować i pobierać materiały z tej witryny pod warunkiem, że nie modyfikujesz ani nie powielasz żadnych treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Czas działania witryny

1.4 Podejmujemy wszelkie rozsądne środki, aby zapewnić, że ta strona internetowa działa przez cały dzień, każdego dnia. Jednak czasami problemy techniczne mogą powodować pewne przestoje, a zatem nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli ta strona internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie.

1.5 Tam, gdzie to możliwe, zawsze staramy się uprzedzać o problemach z konserwacją, które mogą skutkować przestojem witryny, ale nie jesteśmy zobowiązani do takiego powiadomienia.

Odwiedzający dostarczył materiały

1.6 Wszelkie materiały, które odwiedzający tę witrynę wysyła lub publikuje na tej witrynie, będą uważane za niezastrzeżone i niepoufne. Jesteśmy uprawnieni do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania lub wykorzystywania do innych celów, które uznamy za stosowne, wszystkich dostarczonych nam materiałów, z wyjątkiem danych osobowych, których wykorzystanie jest objęte naszą Polityką prywatności.

1.7 Podczas korzystania z tej witryny nie wolno publikować ani wysyłać do lub z tej witryny żadnych materiałów:

(a) na które nie uzyskałeś wszystkich niezbędnych zgód;

(b) które są dyskryminujące, obsceniczne, pornograficzne, zniesławiające, mogące podżegać do nienawiści rasowej, naruszające poufność lub prywatność, które mogą powodować irytację lub niedogodności dla innych, które zachęcają lub stanowią zachowanie, które byłoby uznane za przestępstwo, odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób jest sprzeczne z prawem w Wielkiej Brytanii;

(c) które są szkodliwe z natury, w tym między innymi wirusy komputerowe, konie trojańskie, uszkodzone dane lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub dane.

1.8 Będziemy w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi wymagającymi od nas ujawnienia tożsamości lub innych danych każdej osoby publikującej materiały na tej stronie z naruszeniem paragrafu 1.7.

Linki do i z innych stron internetowych

1.9 W tej witrynie internetowej można znaleźć łącza do witryn internetowych osób trzecich. Udostępnienie linku do takiej witryny nie oznacza, że popieramy tę witrynę. Jeśli odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową za pośrednictwem linku na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

1.10 Każda strona, która chce umieścić link do tej witryny, ma do tego prawo, pod warunkiem przestrzegania poniższych warunków:

(a) nie próbujesz sugerować, że popieramy usługi lub produkty innej strony, chyba że zostało to uzgodnione z nami na piśmie;

(b) nie przedstawiasz fałszywie swojego związku z tą witryną; oraz

(c) witryna, z której łączysz się z tą witryną, nie zawiera obraźliwych lub w inny sposób kontrowersyjnych treści lub treści, które naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

1.11 Linkując do tej strony internetowej z naruszeniem klauzuli 1.10, zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione na tej stronie w wyniku takiego łączenia.

Zastrzeżenie

1.12 Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że informacje na tej stronie są zawsze aktualne i dokładne, nie gwarantujemy, że wszystkie materiały są dokładne i aktualne.

1.13 Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji lub jakiejkolwiek gwarancji. Korzystasz z materiałów na tej stronie według własnego uznania.

Wyłączenie odpowiedzialności

1.14 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z tej witryny.

1.15 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, której nie można wykluczyć lub której nie można wykluczyć zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Czy jesteś we właściwym miejscu?

Wybierz sklep